Geen producten (0)

Woordenboek:begrippenlijst portofoons

*5-toon code: De 5-toon code laat het ontvangen audio signaal pas door, vanaf het moment dat er een reeks van 5 tonen gedetecteerd worden die overeenkomen met de tonen die in de ontvangende portofoon zijn opgeslagen.

*ATEX: (ATmospheres Explosive) De ATEX-richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan voorkomen. De richtlijn omvat naast gasexplosie- ook stofexplosiegevaar.

*Babyfoon functie: De babyfoon functie wordt nog wel eens in een adem genoemd met de VOX functie, terwijl het toch twee verschillende functies zijn. De babyfoonfunctie werkt als volgt: op het moment dat het kind geluid gaat maken, dan zet de portofoon bij het kind de verbinding naar jou toe open, maar je kunt zelf niet terugpraten. Als het kind weer stil is, schakelt de portofoon terug naar de waakstand. Er zal wel enige tijd geluid moeten zijn voordat de verbinding wordt geopend. De verbinding gaat dus NIET open als het kind een keer kucht. De verbinding blijft ook niet continu openstaan, de portofoon werkt met korte berichten om de accu te sparen en de gebruikstijd te verlengen.
Verschil tussen de Babyfoonfunctie en VOX. Er is een verschil tussen de babyfoon- en de VOX functie. De VOX functie is wederzijds communiceren terwijl de babyfoon functie eenzijdig communiceren inhoudt. Hoewel je portofoons met een VOX functie wel eenzijdig kunt instellen (1 portofoon (babyunit) VOX aan, andere portofoon (ouderunit) VOX uit), zal een portofoon met een specifieke babyfoonfunctie gevoeliger zijn in het ontvangen van geluiden.

*CTCSS: (Continuous Tone Coded Squelce System) Als u CTCSS codes toevoegt aan het kanaal kunnen andere gebruikers u niet storen. U heeft als het ware een prive-kanaal.

*DSP: (Digital Signal Processing). Een DSP-circuit werkt als een filter voor draadloze communicatie en scheidt het signaal van de ruis. De nieuwere versterkers werken met deze technologie. Een betere geluidskwaliteit is het gevolg.

*IP54: zie IP-code informatie

*IP55: zie IP-code informatie

*Kanaal scanfunctie: De portofoon blijft alle kanalen afzoeken totdat hij activiteit gevonden heeft op een kanaal. Dan blijft hij op dit kanaal staan zolang er gesproken wordt. Daarna gaat de portofoon weer alle kanalen afzoeken.

*PMR: (Private Mobile Radio) PMR 446 is een vrij te gebruiken portofoon met maximaal 0,5 Watt en een zendbereik tot maximaal 3 kilometer. Er zijn 8 kanalen voor 2-weg communicatie portofoons.

*PTT (push to talk): Als u wilt praten door de portofoon of headset, drukt u de knop in.

*Scrambler: De scrambler functie is versleuteling van het geluid zodat afluisteren door andere (vreemde) portofoons niet meer mogelijk is. Deze ontvanger hoort een verdraaid geluid.

*Squelch: De squelch functie voorkomt een hinderlijke ruis tijdens stiltes tussen de gesprekken (als het kanaal niet gebruikt wordt). Zijn er hoge frequenties aanwezig tijdens deze stiltes, dan detecteert en onderdrukt de squelch deze. Wanneer er weer gesproken wordt, dan vallen deze hoge audio-frequenties weg en laat de squelch de aangeboden audio-signalen door. Bij sommige portofoons kunt u de squelch-drempel naar wens softwarematig of met de toetsen van de portofoon programmeren.

*Vergunningsvrij / Vergunningsplichtig: De overheid heeft de 446 frequentiebanden vrijgegeven voor algemeen gebruik. Het betreft de volgende frequenties :

Kanaal 1: 446.00625 MHz
Kanaal 2: 446.01875 MHz
Kanaal 3: 446.03125 MHz
Kanaal 4: 446.04375 MHz

Kanaal 5: 446.05625 MHz
Kanaal 6: 446.06875 MHz
Kanaal 7: 446.08125 MHz
Kanaal 8: 446.09375 MHz

Alle vergunningsvrije portofoons communiceren op deze kanalen. Portofoons van verschillende merken zijn daarom ook makkelijk op elkaar af te stemmen op hetzelfde kanaal. en onbeperkt uit te breiden. Portofoons waarbij een vergunning is vereist werken op andere frequenties. 

*Vox: Met de VOX functie kun je met je stem de verbinding openen. Je hoeft dus geen toetsen in te drukken om verbinding te krijgen. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld motorrijden, paardrijden, of andere activiteiten waarbij je beide handen nodig hebt. Deze functie vervangt de basisfunctie PTT (Push To Talk). Er moet wel enige tijd geluid zijn voordat de portofoon de verbinding opent. Dit gebeurt niet na een kort geluid. Het is dus een handsfree oplossing. De gevoeligheid van de VOX functie is op de meeste portofoons instelbaar hoe snel de portofoon het geluid opvangt en de verbinding opent.