Geen producten (0)

Garantievoorwaarden De Portofoon Discounter

 

Stappenplan garantie en defecten:
Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden.
Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen. Neem altijd eerst contact met ons op!

Nadat u contact met ons heeft opgenomen volgen de volgende stappen:

1. Klik hier om het RMA formulier te downloaden.
2. Vul het RMA formulier zo volledig mogelijk in en voeg dit bij de retourzending.
3. Na ontvangst van uw zending sturen wij u een bevestiging per e-mail.
4. Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

******************************************************************************************************************************************


1. Alle door ons geleverde artikelen hebben standaard 1 jaar fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld. Uitzonderingen hier op zijn verbruiksmaterialen als batterijen, accu's, headsets enz.

2. Indien uw product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u altijd een nieuw exemplaar.

3. Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten zal De Portofoon Discounter naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.

4. Reparatie brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee, bij vervanging door een nieuw product geldt wel een nieuwe garantieperiode.

5. Aansprakelijkheid voor eventuele schades (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien er onterecht garantie wordt geclaimd: 
Indien het produkt, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.

7. Er kan geen enkele aanspraak op garantie worden gemaakt indien het product ruw of ondeskundig is behandeld.

8. Bij een eventueel defect dient het product, onder bijvoeging van de aankoopfactuur en het eventueel meegeleverde garantiecertificaat aan De Portofoon Discounter te worden aangeboden. U kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven of direct aanbieden bij de leverancier. Alvorens een product ter reparatie aan te bieden verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact op te nemen met onze klantenservice. De Portofoon Discounter is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ontstaan tijdens transport naar De Portofoon Discounter.

10. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar De Portofoon Discounter of fabrikant voor de verzender. De retourzendingen naar de klant, binnen Nederland, zijn voor rekening van De Portofoon Discounter indien het apparaat via De Portofoon Discounter ter reparatie is aangeboden.

12. Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening van de klant worden verricht, worden onder rembours retour gezonden of dienen vooraf per bank te worden betaald.

13. Zendingen die naar De Portofoon Discounter worden verstuurd onder vermelding van "portokosten voor ontvanger" of onvoldoende zijn gefrankeerd, worden door ons geweigerd en retour afzender gezonden.

14. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Onderstaande schades zijn ten alle tijden uitgesloten van garantie:
- Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
- Vocht- of waterschade
- Val- of stootschade

Defect bij ontvangst:
Indien uw product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice: garantie@portofoondiscounter.nl
Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u altijd een nieuw exemplaar.

 

*******************************************************************************************************************************

Paypal Aankoopbescherming:

Als u met PayPal betaalt valt u onder de aankoopbescherming van Paypal. Lees hier verder.